Sơn Jotun PIONER TC (20 Lít)

đánh giá
Còn hàng

  • Sơn Jotun PIONER TC: Đây là loại sơn 1 thành phần khô lý gốc acrylic. Sản phẩm này có độ bóng vừa với khả năng cầm bóng tốt. Sản phẩm này là loại sơn khô nhanh. Dùng như là lớp phủ cuối trong môi trường khí quyển.

Thêm giỏ hàng

Mua ngay

Bạn có thích sản phẩm này không? Thêm vào mục yêu thích ngay bây giờ và theo dõi sản phẩm.

Mô tả

Đánh giá

Thông tin sơn Jotun PIONER TC (20 Lít)

Đây là loại sơn 1 thành phần khô lý gốc acrylic. Sản phẩm này có độ bóng vừa với khả năng cầm bóng tốt. Sản phẩm này là loại sơn khô nhanh. Dùng như là lớp phủ cuối trong môi trường khí quyển.

Mục đích sử dụng sơn Jotun PIONER TC (20 Lít)

Hàng hải: Đề nghị sử dụng cho mạn khô và cấu trúc thượng tầng.

Công nghiệp: Thích hợp cho nhiều loại kết cấu công nghiệp.

Phê chuẩn & chứng chỉ của sơn Jotun Pioner TC (20 Lít)

Khi được sử dụng trong 1 hệ đã được phê chuẩn, sản phẩm này có chứng chỉ sau: - Mức độ loang cháy thấp phù hợp với Chỉ định EU cho Thiết bị Hàng hải. Được phê chuẩn phù hợp với Phần 5 và 2 của Phụ lục 1-IMO 2010 FTP Code, hay Phần 5 và 2 của Phụ lục 1-IMO FTPC khi cần thỏa với Chương 8-IMO 2010 FTP Code.

Đánh giá sản phẩm của chúng tôi

Popup image default

Thông báo